Тенис 10

Децата са разделени на групи, като играят с различни топки, съобразени с възрастта и уменията им. По този начин те се научават да разиграват по-бързо едно с друго и много по-лесно и интуитивно изпълняват упражненията. Целта ни е да ги насърчим да тренират все по-упорито и да участват в състезания.