Еднократно наемане на корт (1 час)

 

Понеделник - Неделя

до 17:00

Понеделник - Неделя след 17:00

35 лв.

45 лв.