Тенис училище

ЦЕНИ:

Единично посещение в група – 23лв.

1 час седмично (4 тренировки месечно) - 80лв.

2 часа седмично (8 тренировки месечно) - 152лв.

3 часа седмично (12 тренирвки месечно) -  216лв.

4 часа седмично (16 тренировки месечно) – 272лв.

6 часа седмично (24 тренировки месечно) – 408лв. 

Второ дете в семейството ползва 20% отстъпка от месечната такса

  • Месечната такса се заплаща до 7-мо число. При неплатена в определения срок такса, тренировките се таксуват като единични посещения;
  • Отказът от участие в тренировка става с предупреждение поне 24 часа по-рано. Отсъствия от тренировки, за които не сме били предварително уведомени, няма да бъдат компенсирани! Изключения са възможни поради заболяване или инцидентни ситуации;
  • Пропуснати тренировки могат да бъдат компенсирани в рамките на текущия месец.