Еднократно наемане на корт (1 час)

 

Понеделник - Неделя| до 17:00

Понеделник - Неделя| 17:00 - 20:00ч

15 лв.

20 лв.

Допълнителна информация

Информация и заявки на абонаменти на тел.: 0887 500 599

Уважаеми клиенти, напомняме Ви, че продължителността на часа Ви е 55 минути, след коет следва да изчеткате корта!

 

Абонатите имат право да отказват и отиграват часове при спазване на следните условия:

·         Часовете се отказват 24 часа преди началото на часа. Отказът става на тел. 0887 500599 или на място в клуба.

·         При неспазване на 24 часовия срок, резервираният корт следва да бъде заплатен изцяло.

·         При неявяване без предупреждение за час, в който е ангажиран треньор, се заплаща 100% от треньорската такса.

·         Компенсиране на пропуснатите часове при спазване на горните условия, се допуска само на тел. 0887 500599 или на място в клуба. Онлайн резервации няма да се приемат като компенсации.

·         Отигравания се допускат до края на летния сезон.

·         Клубът си запазва правото да променя (компенсира) часове при извънредни случаи   (организиране на турнир извън предвидените);

·         Напомняме на клиентите, реервирали корт през Click and Play, че след трето некоректно неявяване/отказване, достъпът им до системата ще бъде автоматично прекратен.