Ракети - наем

5,00лв. / час

Ракети - наплитане

Единично наплитане - 12,00 лв.