Преустановяване на груповите тренировки

Уважаеми родители,

Във връзка с обявеното извънредно положение и издадена заповед от министъра на здравеопазването от 13.03.2020г., бихме искали да Ви информираме, че до 29.03.2020г. се преустановяват всички групови тренировки!