Летен сезон

Брой тренировки седмичнo | Месечна такса

1 път седмично | 70 лв.

2 пъти седмично | 126 лв.

3 пъти седмично | 182 лв.

Еднократно посещение в група | 18 лв.

Индивидуален урок с деца, картотекирани към клуба: цената на корта + 25 лв. за треньор

Наемане на корт от децата, картотекирани към клуба: понеделник - неделя   до 17ч. - 13 лв.

*Треньорската такса за плаща до 10-ти число на текущия месец!

**Отсъствия от тренировки, за които не сме били своевременно информирани, няма да бъдат компенсирани!