Зимен сезон

Групови тренировки

Понеделник – петък

17.00 -18.00ч. и 18.00-19.00ч.

(при достатъчен брой заявени деца, ще бъдат организирани и сутрешни групи) 

Децата заплащат ЕДНОКРАТНО такса зала за целия зимен период – от 22.10.2018г. до 31.03.2019г. – Първа вноска до 07.10.2018г., останалата част от сумата трябва да бъде внесена до 22.10.2018г.


 1 час седмично | 207 лв.

2 часа седмично | 414 лв.

3 часа седмично | 621 лв.

4 часа седмично | 828 лв.

5 часа седмично | 1035 лв.

Треньорската такса се заплаща всеки месец до 10ти число:

1 час седмично | 40 лв.

2 часа седмично | 72 лв.

3 часа седмично | 104 лв.

4 часа седмично | 136 лв.

5 часа седмично | 168 лв.


Второ дете в семейството ползва 20% отстъпка от таксите. В периода от 24.09.2018г. до 14.10.2018г. заниманията ще бъдат заплащани на посещение – 16 лева/час.

По време на зимния сезон не се допуска присъствието на родители и придружители в балона. За всяка група ще има ежемесечно открита тренировка, на която желаещите могат да присъстват!