Летен сезон

Брой тренировки седмичнo | Месечна такса

1 път седмично | 60 лв.

2 пъти седмично | 116 лв.

3 пъти седмично | 158 лв.

4 пъти седмично | 210 лв.

5 пъти седмично | 264 лв.

Еднократно посещение в група | 16 лв.

Допълнителна информация

Индивидуален урок с деца картотекирани към клуба:

Цената на корта + 20лв. за треньор    

Наемане на корт от децата картотекирани към клуба:

понеделник – петък | до 17ч. | 11 лв.

събота, неделя | от 14ч. до 17ч. | 11лв.    

Абонамент за състезатели | 1 час за целия сезон | 230лв.

Забележка: Таксата за месец април ще бъде изчислена според броя на тренировките на закрито и на открито!