Летен сезон

Групови тренировки


 Брой тренировки седмично | Месечна такса

1 час седмично | 60 лв.

2 часа седмично | 120 лв.

3 часа седмично | 160 лв.

4 часа седмично | 210 лв.

Еднократно посещение в група | 17 лв.

*Треньорската такса се заплаща до 10-то на текущия месец!

**Отсъствия от тренировки, за които не сме били своевременно информирани, няма да бъдат компенсирани!


Второ дете в семейството използва 20% отстъпка от таксите.