Еднократно наемане на корт (1 час)

За период: 16.04.2017 - 14.10.2018г.

Понеделник - Петък | до 17:00

Понеделник - Петък | 17:00 - 20:00ч

Понеделник - Неделя| 20:00 - 23:00ч

Събота и неделя | до 20:00ч

13 лв.

18 лв.

20 лв.

18 лв.

Допълнителна информация

- При абонамент с предимство за закупуване на часове за летен сезон са тези абонати, които са имали часове  и през зимния сезон 2017/2018;

- Абонаментите следва да бъдат заплатени до стартиране на летния сезон;

- Сезонът е от 16.04.2018 до 14.10.2018г. (26 седмици);

- Абонатите заплащат за 23 седмици (три непоследователни седмици са предвидени за организиране на състезания от клуба);

- Клубът си запазва правото да променя (компенсира) часове при извънредни случаи   (организиране на турнир извън предвидените).

 

Абонатите имат право да отказват и отиграват часове при спазване на следните условия:

Часовете се отказват 24 часа преди началото на часа. Отказът става чрез съобщение на тел. 0887 500599 или на имейл tennisklub1540@gmail.com

При неспазване на 24 часовия срок, резервираният корт следва да бъде заплатен изцяло.

При неявяване без предупреждение за час, в който е ангажиран треньор, се заплаща 100% от треньорската такса.

При контузия и продължително отсъствие, абонатът може да уговори с администрацията на клуба отработване на пропуснатите часове.

Отигравания се допускат до 14.10.2018г.

Информация и заявки на абонаменти на тел: 0886 506767