Еднократно наемане на корт (1 час)

11.05.2020 - 11.10.2020г. 

Понеделник - Неделя| до 17:00

Понеделник - Неделя| 17:00 - 20:00ч

Понеделник - Неделя| 20:00 - 22:00ч

15 лв.

20 лв.

22 лв.

Цени абонамент (21 седмици)

 

Понеделник - Неделя

до 17:00ч

Понеделник - Неделя

след 17:00ч.

Понеделник - Неделя

20:00 - 22:00ч.

1 час седмично

315 лв.

420 лв.

462 лв.

2 часа седмично - 5%

599 лв.

798 лв.

878 лв.

3 часа седмично - 9%

860 лв.

1147 лв.

1261 лв.

4 часа седмично - 13%

1096 лв.

1462 лв.

1608 лв.

Допълнителна информация

Информация и заявки на абонаменти на тел.: 0886 506 767

Уважаеми клиенти, напомняме Ви, че продължителността на часа Ви е 55 минути, след коет следва да изчеткате корта!

 

Абонатите имат право да отказват и отиграват часове при спазване на следните условия:

·         Часовете се отказват 24 часа преди началото на часа. Отказът става на тел. 0887 500599 или на място в клуба.

·         При неспазване на 24 часовия срок, резервираният корт следва да бъде заплатен изцяло.

·         При неявяване без предупреждение за час, в който е ангажиран треньор, се заплаща 100% от треньорската такса.

·         Компенсиране на пропуснатите часове при спазване на горните условия, се допуска само на тел. 0887 500599 или на място в клуба. Онлайн резервации няма да се приемат като компенсации.

·         Отигравания се допускат до края на летния сезон.

·         Клубът си запазва правото да променя (компенсира) часове при извънредни случаи   (организиране на турнир извън предвидените);

·         Напомняме на клиентите, реервирали корт през Click and Play, че след трето некоректно неявяване/отказване, достъпът им до системата ще бъде автоматично прекратен.