Сара Боевска

Шампион на България на закрито за девойки до 14г. през 2009г.

Елизабет Данаилова

Шампион на България на откритоза девойки до 14г. през 2012г.

Шампион на България на открито за девойки до 16г. през 2013г.

Александра Караманолева

Шампион на България на открито за девойки до 16г. през 2012г.

Шампион на България на открито за девойки до 18г. през 2012г.

Даниела Димитрова

Шампион на България на закрито за девойки до 12г. през 2014г.

Шампион на България на открито за девойки до 12г. през 2014г.